Adoramus

  • Adoramus by Stellastraatgemeente:
    • Sondag om 18:00.
      • Dis ’n diens met Skrif, sang, musiek, poësie, 10 minute stilte en geen preek.
  • Adoramus by Andrew Murray-gemeente:
    • Wo 07:00 (in skoolkwartaal)