Ander Provinsies

DeonLoots

Deon Loots het op 58 as gemeentepredikant afgetree om al sy tyd te wy aan dissipelskap en spirituele begeleiding. Hy woon tans by Shama retraite sentrum naby Steytlerville. Dit is ‘n sentrum wat hulle ontwikkel het om vir mense die ruimte te skep om te kom vir spirituele begeleiding, of om verskillende retraites by te woon.

Die gebiede waarin hy dus spesialiseer is dissipelskap en geestelike begeleiding. Hy is ook die skrywer van die dissipelskap kursus: “Die wese van dissipelskap” wat uit sewe modules bestaan.

Mense kan dus kom vir ‘n begeleide retraite van 6 to 7 dae indien dit die behoefte is. Hy kan ook  gekontak word vir spirituele begeleiding op ‘n deurlopende basis. Dit geld veral vir mense in die omgewing van Port Elizabeth, aangesien hy gereeld soontoe gaan.

Stad of dorp: Of Port Elizabeth, of Steytlerville.

Taal: Afrikaans of Engels.

Kontakbesonderhede: dissipel@gmail.com en 084 855 3444

 Ilse Terblanche

Ilse Terblanche het haar akademiese en praktiese loopbaan voltooi  in Verpleegkunde met ‘n fokus in haar werk op Diabetiese opvoeding en Onkologie.

Nadat sy die Verpleegberoep verruil het vir betrokkenheid in sending, begin sy  sedert 2000 fokus op dissipelskap met groepe. Na die 2 jaar opleiding in spirituele begeleiding (2011-2012) het dissipelskap, spirituele begeleiding en die aanbied van retraites haar fokus geword. Sy sien die reis om jouself beter te leer ken, ander en veral ervaringskennis van God ,  essensieel vir heling , transformasie en  restourasie.

Sy is 34 jaar getroud met Otto, ‘n navorsingsgenoot aan die NMMU en hulle het twee kinders. Hulle is aktiewe lidmate van Anchor of Hope-gemeente in  Port Elizabeth Sentraal, waar daar uitgereik en opheffing  gedoen word  met die vele buitelanders van Afrika in ‘n  middestad-konteks.

Die pad wat spirituele begeleiding oopmaak om te onderskei waarmee God  besig is, is van onskatbare waarde. Dit was ook een van die kragtigste maniere waarop die Here haar eie lewe aangeraak het. Die Boodskapper se blye boodskap is een van hoop, vryheid en genesing!

Sy   doen begeleiding in Afrikaans en Engels.

Kontakbesonderhede: ilseterb@telkomsa.net of 0829623309

 

Lynn Gouws is ʼn afgetrede Psigometris wat vir 25 jaar in die weermag was. Sy en haar man het in Maart 2018 op Jeffreys Baai gaan aftree. Sy geniet alle handwerk en kreatiewe aktiwiteite van kosmaak tot fotografie. Sy  het haar spirituele begeleidingskursus in Maart 2018 voltooi.  Sy was 3 jaar by Viam Dei, hierdie ondervinding en veral die Enneagram het ʼn besondere impak op haar selfkennis-reis gehad, dit is veral die psigo-spirituele invalshoek op geestelike groei wat met haar resoneer het.

Kontak haar by 082 485 5535.

 

Johannes van der Merwe probeer om met Jesus te wandel. Sy lewensdoel is om elke dag volbewus te probeer leef en met deernis op te tree. Hy vind die maksimum van die lewe in die wete dat God altyd en alom teenwoordig is en ons bewustelik sy teenwoordigheid moet erken en saam met Hom leef. Johannes is voltyds leraar van NG Kerk Alkmaar (Mpumalanga) en is beskikbaar as begeleier vir enigeen in die Laeveld (Nelspruit-omgewing). Hy het die kursus in Spirituele Begeleiding in 2018 voltooi en kan in beide Afrikaans en Engels begelei.

Sy kontakbesonderhede: 0741423456 en ephesians321@me.com

Irène Bosch is ‘n Maatskaplike Werker en Pastorale Berader in privaat praktyk. Sy woon in Bethlehem in die Vrystaat en is beskikbaar om mense nou ook op hul spirituele reis as spirituele begeleier te vergesel. Haar passie vir mense en liefde vir God en die werk in Sy Koninkryk  was nog altyd vir haar ‘n groot prioriteit en sy leef haarself voluit in hierdie roeping uit.

Irène bied ook groepe in die vorm van werksessies aan vir vroue wat belangstel in meditasie, gebed en ‘n meer kontemplatiewe leefstyl.  Onlangs het sy ook begin met mini retreats op ‘n Saterdagoggend om gelowiges te help om deur middel van stilte en afsondering meer selfbewus te lewe en stil te raak te midde van hul besige lewens.

Sy is gemaklik met Afrikaans en Engels as begeleier en kan haar kontakbesonderhede is die volgende:

Selnommer – 0828726804

E Pos adres: – irenebosch51@gmail.com

HEIDI KUSCHKE had her own Estate Agency firm for 28 years before moving to a stunning 93 ha farm between Belfast and Dullstroom, where she and her husband Hermann, have started a Franciscan Retreat Centre.  Hermann is an Anglican Priest and both he and Heidi are involved in the Anglican Chapelry in Belfast.  They are both Third Order Franciscans.

Heidi completed her Spiritual Accompaniment Course in 2014 and is available for accompaniment in English or Afrikaans. Her approach to Spiritual Accompaniment is distinctly Franciscan – built on three ways of service namely prayer, study and work undertaken with humility, love and joy.

The Spiritual Accompaniment sessions can ideally be incorporated into a day or weekend Retreat at iDwala Retreat Centre.

Heidi can be contacted on 082 893 1912     or    heidi@idwalaretreat.co.za

Also see   www.idwalaretreat.co.za

Hermann Kuschke het die kursus in Spirituele Begeleiding in 2014 voltooi. Hy is ‘n priester in die Anglikaanse kerk en bedien tans die klein kapel van St Paul in Belfast. Saam met sy vrou, Heidi (ook ‘n spirituele begeleier), bedryf hulle iDwala Retreat Centre tussen Belfast en Dullstroom.

His approach to spiritual accompaniment is Fransican, and he is a fully professed member of the Third Order of the Society of St Francis, for whom he also functions as Regional Counsellor. He firmly believes that “Spirtuality dawns when God becomes as real as the problems and joys we face each day.”

Hermann is beskikbaar as spirituele gespreksgenoot in beide Afrikaans en Engels. Sy kontakbesonderhede is:

Sel: 083 768 9439

e-pos: hermann@idwalaretreat.co.za

Sien ook: www.idwalaretreat.co.za

Charl Botha

“Die lewe begin die dag as jy verantwoordelikheid vir jou eie lewe aanvaar! Voordat jy nie kan lekker lepel-lê met jouself nie, gaan jy dit moeilik regkry om met iemand anders te kan lepel-lê”

Charl het ‘n baie unieke en uitdagende pad saam met God gestap. Hy is ‘n “wounded healer” en dit vorm die basis van sy begeleiding. Uit baie ryke ondervinding asook formele opleiding wil hy mense begelei om in hul eie velle tuis te kom en om hul te help om hul volle potensiaal te ontdek en te laat ontwikkel.

Tans is Charl een van die Vennote van die Serendipity, Lewe Lig-sentrum vir lewensverryking, in Hogsback in die Oos-Kaap. Hulle bied persoonlike begeleiding, Verhoudings-terapie, Groeps-terapie, Retreats, en Kursusse aan vir almal wat belangstel. Hy bedryf ook ‘n Internet Bediening onder die vaandel van Lewe Lig. Vir meer inligting besoek; https://www.facebook.com/LeweLig

Charl kan gekontak word by;

Sel nr. 0828216433

E-Pos: cdb1508@gmail.com

Dalien Pedro is gebore in Germiston, Transvaal 1954, het grootgeword in Germiston en was op hoërskool in Pretoria. Tans is sy woonagtig in Mosselbaai, in die Weskaap.

Wanneer skool en universiteit en akademiese opleiding voltooi is, is die lesse wat die lewe ons moet leer nog nie eers halfpad geleer nie. Jare se lewenslesse moet nog geleer en afgeleer word voor spirituele volwassenheid bereik word. Elke mens op die pad van loop, val, opstaan, lewe en sterwe het ‘n medereisiger, “begeleier”, Spirituele begeleier nodig. Ons praat met die Begeleier oor dinge van die hart. Hartseer, vreugdes, teleurstellings in onsself, ons medemens en God. Met die hulp van die begeleier ontdek ons wat God vir ons lewens bedoel en wat ons regtig verstaan van God. Wanneer ons onsself leer ken en verstaan en ontdek hoe kosbaar ons vir God is, dan kan ons weer ontdek hoe kosbaar en spesiaal ons naaste geliefdes is vir ons en vir God.

Dalien is beskikbaar per afspraak by sel no: 083959824 en Epos: dalien.pedro@gmail.com

Afrikaans- en Engelssprekendes is welkom.

Inge Brandt-Shahia has walked hand in hand with God as her Anchor and Guide through the many ups and downs of life. She invites you to do this too.

Retired, Inge is available via WhatsApp for an appointment in Pretoria or  Somerset West. Afrikaans werk goed, und sie spricht auch Deutsch.

Contact: 0833064389