Ander Provinsies

 

 

DeonLoots

Deon Loots het op 58 as gemeentepredikant afgetree om al sy tyd te wy aan dissipelskap en spirituele begeleiding. Hy woon tans by Shama retraite sentrum naby Steytlerville. Dit is ‘n sentrum wat hulle ontwikkel het om vir mense die ruimte te skep om te kom vir spirituele begeleiding, of om verskillende retraites by te woon.

Die gebiede waarin hy dus spesialiseer is dissipelskap en geestelike begeleiding. Hy is ook die skrywer van die dissipelskap kursus: “Die wese van dissipelskap” wat uit sewe modules bestaan.

Mense kan dus kom vir ‘n begeleide retraite van 6 to 7 dae indien dit die behoefte is. Hy kan ook  gekontak word vir spirituele begeleiding op ‘n deurlopende basis. Dit geld veral vir mense in die omgewing van Port Elizabeth, aangesien hy gereeld soontoe gaan.

Stad of dorp: Of Port Elizabeth, of Steytlerville.

Taal: Afrikaans of Engels.

Kontakbesonderhede: dissipel@gmail.com en 084 855 3444

 Ilse Terblanche

Ilse Terblanche het haar akademiese en praktiese loopbaan voltooi  in Verpleegkunde met ‘n fokus in haar werk op Diabetiese opvoeding en Onkologie.

Nadat sy die Verpleegberoep verruil het vir betrokkenheid in sending, begin sy  sedert 2000 fokus op dissipelskap met groepe. Na die 2 jaar opleiding in spirituele begeleiding (2011-2012) het dissipelskap, spirituele begeleiding en die aanbied van retraites haar fokus geword. Sy sien die reis om jouself beter te leer ken, ander en veral ervaringskennis van God ,  essensieel vir heling , transformasie en  restourasie.

Sy is 34 jaar getroud met Otto, ‘n navorsingsgenoot aan die NMMU en hulle het twee kinders. Hulle is aktiewe lidmate van Anchor of Hope-gemeente in  Port Elizabeth Sentraal, waar daar uitgereik en opheffing  gedoen word  met die vele buitelanders van Afrika in ‘n  middestad-konteks.

Die pad wat spirituele begeleiding oopmaak om te onderskei waarmee God  besig is, is van onskatbare waarde. Dit was ook een van die kragtigste maniere waarop die Here haar eie lewe aangeraak het. Die Boodskapper se blye boodskap is een van hoop, vryheid en genesing!

Sy   doen begeleiding in Afrikaans en Engels.

Kontakbesonderhede: ilseterb@telkomsa.net of 0829623309

 

Lynn Gouws is ʼn afgetrede Psigometris wat vir 25 jaar in die weermag was. Sy en haar man het in Maart 2018 op Jeffreys Baai gaan aftree. Sy geniet alle handwerk en kreatiewe aktiwiteite van kosmaak tot fotografie. Sy  het haar spirituele begeleidingskursus in Maart 2018 voltooi.  Sy was 3 jaar by Viam Dei, hierdie ondervinding en veral die Enneagram het ʼn besondere impak op haar selfkennis-reis gehad, dit is veral die psigo-spirituele invalshoek op geestelike groei wat met haar resoneer het.

Kontak haar by 082 485 5535.

 

Johannes van der Merwe probeer om met Jesus te wandel. Sy lewensdoel is om elke dag volbewus te probeer leef en met deernis op te tree. Hy vind die maksimum van die lewe in die wete dat God altyd en alom teenwoordig is en ons bewustelik sy teenwoordigheid moet erken en saam met Hom leef. Johannes is voltyds leraar van NG Kerk Alkmaar (Mpumalanga) en is beskikbaar as begeleier vir enigeen in die Laeveld (Nelspruit-omgewing). Hy het die kursus in Spirituele Begeleiding in 2018 voltooi en kan in beide Afrikaans en Engels begelei.

Sy kontakbesonderhede: 0741423456 en ephesians321@me.com

Irène Bosch is ‘n Maatskaplike Werker en Pastorale Berader in privaat praktyk. Sy woon in Bethlehem in die Vrystaat en is beskikbaar om mense nou ook op hul spirituele reis as spirituele begeleier te vergesel. Haar passie vir mense en liefde vir God en die werk in Sy Koninkryk  was nog altyd vir haar ‘n groot prioriteit en sy leef haarself voluit in hierdie roeping uit.

Irène bied ook groepe in die vorm van werksessies aan vir vroue wat belangstel in meditasie, gebed en ‘n meer kontemplatiewe leefstyl.  Onlangs het sy ook begin met mini retreats op ‘n Saterdagoggend om gelowiges te help om deur middel van stilte en afsondering meer selfbewus te lewe en stil te raak te midde van hul besige lewens.

Sy is gemaklik met Afrikaans en Engels as begeleier en kan haar kontakbesonderhede is die volgende:

Selnommer – 0828726804

E Pos adres: – irenebosch51@gmail.com