Gauteng

Willem Nicol

Willem Nicol is vryskut-predikant van die NG Kerk verbonde aan Stellastraatgemeente. Willem was 33 jaar ’n studenteleraar van die NG Kerk in Pretoria. Hy het twee doktorsgrade, een in Nuwe Testament en die ander in Sistematiese Teologie. Hy het in 2006 uit diens van Universiteitsoord getree en is sedertdien steeds voltyds besig op die terrein van kontemplatiewe spiritualiteit. Hy is verantwoordelik vir die leiding van die weeklikse meditatiewe diens in Stellastraatgemeente, is kursusleier van die opleidingskursus in spirituele begeleiding, lei oral retreats, kursusse en ander byeenkomste en skryf as daar tyd oorbly. Hy doen reeds sedert 2006 spirituele begeleiding met ’n aantal mense en is passievol daaroor. Hy hou van ’n praktiese benadering waarin hy en sy begeleide naby kom aan die werklike situasies in die begeleide se lewe, steeds met die vraag hoe die HERE daarin is.

Kontakbesonderhede: 083 966 7831 en epos: wnicol@mweb.co.za

HannavanNiekerk

Hanna van Niekerk is ‘n lewensbegeleier. Haar dienste sluit lewensafrigting (‘life coaching‘), berading en spirituele begeleiding in. Sy ervaar die spirituele in alles in die lewe en word diep geraak deur elke persoon se unieke lewensreis. Haar benadering integreer sielkunde en spiritualiteit, en sy poog om ‘n veilige ruimte te skep vir innerlike bewussyn, heling en transformasie. Sy werk van haar huis af in Monumentpark, Pretoria. Sy kan begeleiding in Afrikaans, Engels en Duits gee, en gebruik ook Skype.

Haar loopbaan het begin as bedryfsverpleegkundige waarna sy oorbeweeg het na die bedryfsielkunde-terrein van toesighouers- en bestuursopleiding en  organisieontwikkeling. Sy het sedert 1994 haar eie onderneming bedryf wat gespesialiseer het in sielkundige evaluering. Die laaste jare het sy al meer gefokus op die reis na binne wat haar passie is. Sy vind die enneagram nuttig in haar werk. Sy is getroud met Machiel. Hulle het drie kinders en ses kleinkinders.

Kontakbesonderhede: Tel: 012 346 3572; Sel: 082 804 2778; epos: mhconsult@netactive.co.za  

Sien ook www.lewensbegeleiding.blogspot.com

RenateWittenberg Renate Wittenberg was a trainee on the first course with Sr Mary Fisher. She is a retired Social Worker and was a volunteer counsellor for Life Line for almost 30 years. She is an active member of the Lutheran Church. Renate is happily married to Dankwart who is semi-retired. They have 2 adult children living abroad. She speaks German, English and Afrikaans fluently. She lives in a retirement village in Pretoria East and is available for spiritual accompaniment.Tel. 012 813 8121  / 082 9250081  en wittenberg@icon.co.za
LeonieKlein

Leanie Oberholzer: Die weg wat spirituele begeleiding oopmaak vir jou pad saam God, het ongekende waarde.  Dit het die potensiaal om God te ontdek en te herontdek op ‘n besonderse manier.

Sy stap en ontdek so graag hierdie pad saam met jou. Kontak haar gerus. Haar kontakbesonderhede: 0835645232 en leanie01@yahoo.com. Sy is woonagtig in Pretoria en kan beide in Afrikaans en Engels begeleiding aanbied.

FayVanEeden Fay van Eeden is predikant by die NG Gemeente Lynnwood. Sy en haar man is tien jaar getroud en het ‘n bulhond met naam Angus.  Sy  geniet reis, kuns, voëltjieskyk en lekker kos. Haar kontakbesonderhede is: 0834780854 en faycve@gmail.com.
   
HelenaSmith

Helena Smith is op 25 Oktober 1964 in Johannesburg gebore, buiten formele akademiese opleiding het sy haarself spiritueel ook ontwikkel en het sowel ‘n Enneagramkursus en die Viam Dei kursus by die Ooskerk voltooi. Sy voltooi in April 2016 die Spirituele Begeleidingskursus onder leiding van Willem Nicol.

Sy het baie deernis met mense, is ‘n goeie luisteraar en vind dat mense maklik teenoor haar oopmaak en hul emosies deel. Sy glo dat groei nooit ophou nie en werk voortdurend aan haar eie groeiproses. Sy voel dat die Here haar geroep en toegerus het om ander op hul lewensreis by te staan.

Begeleiding geskied in Afrikaans, slegs na-ure en by haar huis. Kontakbesonderhede is 083 640 5673 en e-pos ahsmith.helena@gmail.com

 NicolinHoffmann

Nicolin Hoffmann  is uitgesproke oor die feit dat alle volwasse Christene ‘n Geestelike Begeleier behoort te hê om jou te help om die Vals self te ontbloot en ‘n dieper, betekenisvolle lewe nader aan God te kan leef. Sy glo in die waarde van die geloofstradisies van Stilte en Kontemplasie. Nicolin is sedert 2009 ‘n Geestelike Begeleier in Pretoria. Sy bied gereeld Stil Retreats aan en fasiliteer die Stildiens (‘n diens van musiek, stilte en kontemplasie) Sondagoggende by NG Gemeente Oosterlig. Nicolin is deel van die span wat opleiding bied aan Geestelike Begeleiers.

Kontak haar by : creativepurpose@gmail.com

 MaritaRoos Marita Roos se passie is om die Goddelike in die gewone, alledaagse lewe te vind. Sy glo soos Paula D’Arcy skryf:  “God comes to you disguised as your life”. Sy is beskikbaar om jou op jou reis saam te help ontdek waar die Here in jou lewe aan die werk is en waarnatoe Hy jou nooi. Sy is beskikbaar vir begeleiding in die Ooste van Pretoria en kan gekontak word by 082 878 0144  en marita.roos@netactive.co.za
Jana de Lange

Jana de Lange het ‘n passie vir God, mense en die lewe. Spirituele begeleiding is een van die opwindendste en kragtigste maniere waarop die Here haar lewe geraak het en daarom wil sy graag hê dat ander dit ook ervaar. Jana is studenteleraar by NG Universiteitsoord en is beskikbaar om in die Hatfield, Brooklyn, Menlopark en Hazelwood omgewing begeleiding te doen vir studente en werkendes.

Sy het die kursus in Spirituele Begeleiding in 2014 voltooi en kan in beide Afrikaans en Engels begelei.

Haar kontakbesonderhede: 076 835 5525 en jana@universiteitsoord.co.za

 Trudie Crouwkamp

Trudie Crouwkamp is reeds 30 jaar in die Finansiële Bedryf werksaam.  Sy is ‘n Lewensbegeleier geakrediteer deur die Besigheidskool van die Universiteit van Kaapstad en deur die ‘International Coaching Federation’.  Haar dienste sluit Integrale lewensafrigting (Integral Life Coaching) en Spirituele Begeleiding in.  Spirituele Begeleiding is egter haar passie.

Sy het die 15 maande kursus in Spirituele Begeleiding onder leiding van Willem Nicol voltooi.

Haar passie is die lewensreis na binne en sy gebruik ook die Enneagram op haar reis saam met mense.

Trudie Werk vanaf die Oosrand en kan beide in Engels en Afrikaans begeleiding doen. Haar kontakbesonderhede: 082 901 9687 en trudie.crouwkamp@absa.co.za

Jannie Richter010aa

Jannie Richter:

“Alle mense kan baie daarby baat om begelei te word op die geestelike weg na ’n vervulde lewe. Omdat elkeen van ons uniek is en ’n unieke pad met God stap, moet elkeen ook ’n eie insig ontwikkel oor wat op sy/haar lewenspad aan die gebeur is. Ek ag myself bevoorreg om myself as begeleier te mag aanbied om saam met sommige wat dit wil onderneem, hul lewenspad meer intensief te verken.”

Jannie woon tans in die ooste van Pretoria waar hy hom na sy aftrede as predikant in 2016 kom vestig het.

Kontakbesonderhede: 082 801 4341 en  jannie.richter675@gmail.com

 hannajacobssuzettef-4

Suzette Fischer is die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger van die internasionale Enneagram skool, ‘The Narrative Enneagram’ en bied die Professionele Enneagram Opleidings Program in Suid Afrika aan:  www.enneagramsa.co.za  Sy sien die Enneagram as hulpmiddel tot ‘n dieper verhouding met self, ander en God.

Sy is sedert 2013 ‘n Spirituele Begeleier en is beskikbaar vir begeleiding in Afrikaans of Engels in die Ooste van Pretoria.

Kontakbesonderhede:  suzette@enneagramsa.co.za

 dieter-de-bruin

Dieter de Bruin is ook ’n lewensbegeleier wat graag saam met mense ’n ruimte wil ontdek waar hy saam met mense die skeppende en genesende teenwoordigheid van God kan beleef. Dieter se  benadering (in Afrikaans of Engels) is veral verhalend en liggaamlik.

Kontakbesonderhede: 0833753457 en debruindieter@gmail.com

 liezel-bredenkamp1

Liezel Bredenkamp het gedurende 2012-2014 haar Spirituele begeleidingskursus olv Sr Mary Fisher en Willem Nicol voltooi. Tans is sy Gemeentebestuurder by NG Quellerina en lei ook maandeliks die Adoramusgeleenthede.

Dit sal vir haar ‘n wonderlike voorreg wees om saam met mense op sy/haar  unieke lewensreis te kan stap en God se teenwoordigheid in al ons ervarings te kan raaksien.  Vir haar persoonlik is spirituele begeleiding  ‘n verrykende ervaring wil graag hê dat meer mense hierdie verdieping en groei beleef.

Sy is beskikbaar vir Begeleiding aan die Wesrand. Kontakbesonderhede 082 338 2896 en eposadres:  lbredenkamp@yahoo.com

Johan Botha het die kursus in Spirituele Begeleiding onder leiding van Sr Mary Fisher en Dr Willem Nicol in 2008 voltooi. As leraar versorg en bedien hy mense  Geestelik, van die wieg tot die graf, vir 38 jaar. Hiervan was 15 jaar as kapelaan in die weermag.

Hy is getroud met Lynette en hulle het vier getroude kinders en agt kleinkinders.

Hulle het ‘n meditatiewe lewensstyl.

Hy het die gawe om ‘n reisgenoot te wees op die Lewensreis.

Sy CV is Amazing Grace.

Afrikaans en Engels.

Johan woon in die Moot in Pretoria, naby die Eugene Marais Hospitaal.

Sel :  083 505 3277

E-pos : johan@ngmootvallei.co.za

 

Johan Taute is ’n leraar by Lux Mundi gemeente in die Ooste van Pretoria (Garsfontein). Sy portefeulje in hierdie Missionale gemeente behels: Geloofsvorming, Pharos Gemeenskapsentrum en Gemeenskapsprojekte. Hy neem ook leiding met die betrokkenheid en inskakeling (“engagement) van lidmate by verskeie bedieninge en projekte in die gemeente en gemeenskap.

In die bediening strewe Johan daarna om Missionale teologie en Geloofsvorming te integreer. Hy doen dit op so ’n wyse dat gelowiges in staat sal wees om heel en gelukkige mense te wees wat Jesus met hulle hele lewe volg. 

Johan is reeds 27 jaar ’n voltydse leraar (11 jaar in Nelspruit-Westergloed en 16 jaar in Lux Mundi). Hy is byna 30 jaar getroud met Annalie (Maatskaplike Werker by Pharos) en het 2 dogters (’n Bedryfsingenieur en ’n finale jaar student in Bemarkingsbestuur). Hy is baie lief vir die natuurlewe en om self aan “retreats” deel te neem.

Spirituele begeleiding: Johan het die kursus in Spirituele begeleiding in 2016 voltooi. Hy is beskikbaar om studente en ander volwassenes te begelei op hulle eie unieke geloofsreis. Begeleides word uitgenooi om ’n vrywillige kontantbydrae en/of  ’n sakkie kruideniersware te skenk vir die dienste wat deur Pharos Gemeenskapsentrum aan mense in nood gelewer word. Pharos se bediening sluit onder andere dienste in aan haweloses, mense “tussen werke”, getraumatiseerdes en ander diverse behoeftiges.

Sel: 083 608 4111

E-pos: jtaute@luxmundi.org.za / jtaute@pharos.org.za

Dr Piet Muller was ‘n lid van die eerste studiegroep onder leiding van suster Mary Fisher. Na loopbane in die uitgewerswese, joernalistiek en toekomskunde word meer en meer van sy tyd tans deur die spirituele reis in beslag geneem. Het verskeie boeke oor meditasie en gebed geskryf en lei vir die afgelope twintig jaar ‘n weeklikse meditasiegroep, wat tans Vrydae ontmoet in die kapel van die NG Gemeente Lynwood. Bied ook kursusse en retreats aan en vind die sielkunde van Carel G. Jung ‘n nuttige hulpmiddel. Beskou droomanalise as ‘n deel van sy eie geestelike reis.

Weens sy eie agtergrond stel hy veral belang in mense wat besig is om deur hul sogenaamde “middeljarekrisis” te werk en in ouer mense wat voel dat hul huidige spiritualiteit hulle nie meer voed nie. Ook in mense wat op hul spirituele reis al die grense van ander godsdienste oorgesteek het.

Hy werk vanuit sy huis in Clydesdale (naby Loftus), maar is ook bereid om mense op enige ander plek te ontmoet, ook in hospitale.

Adres: Maplelaan 21, Clydesdale

Epos: pietmul@icon.co.za  of drpietmuller@gmail.com

Sel: 082 652 0490.

Fanie Cronjé is ‘n predikant van Riviera-Jakaranda Gemeente, ‘n gemeente in die Moot in Pretoria.  Hy bied begeleiding in Pretoria in beide Afrikaans en Engels aan.

Sel: 083 415 1452

Epossicronje@mweb.co.za

Erna Moller het die kursus in Spirituele begeleiding in 2017 voltooi en deel nou met graagte hierdie rykdom ook met ander: Ons lewenspaaie is nie volmaak nie, maar God bring hoop. Deur spirituele begeleiding kan ons dit al meer ontdek en beleef.

Sy wil graag veral beskikbaar wees vir persone wat deur gestremdheid geraak word, maar nooi graag enige persoon wat soek na ‘n dieper pad met God.

Sy is ‘n maatskaplike werker wat nog voltyds werk, en is dus meesal na-ure beskikbaar vir begeleiding.

Sy woon in Elarduspark. Begeleiding kan in beide Afrikaans en Engels aangebied word.

Kontak haar gerus by 082 731 9857 of erna@tlm.co.za.

Ané Louw wil graag jou unieke pad saam met God op ‘n besonderse wyse ontdek.  Haar eie paadjie in Spirituele Begeleiding begin in 2007 saam Dr Willem Nicol en Sr Mary Fischer, waar God haar op ‘n baie spesiale wyse kom toerus het vir haar eie reis.

Sy is beskikbaar vir begeleiding in Afrikaans in die Ooste van Pretoria.

Kontakbesonderhede: 082 625 0363  drmbruwer@mweb.co.za

  

Naomi Brink: “As ‘n gewone mens wat ‘n lewenspad vol kronkel-, opdraend- en wegdraaipaaie gestap het is dit vir my ‘n voorreg om ander se geloofs- en lewenspaaie te betree, saam te stap en saam te onthou hoe God teenwoordig is in alle fasette van ons lewe.”

Naomi is beskikbaar om begeleiding te doen in beide Engels en Afrikaans in Pretoria-Oos of op Skype.

Sel: 083 534 4850

E-pos: naomi@iafrica.com

Adres: 534 Amy Straat Moreletapark

Skype: naomi.brink10

Gavin Meistre is tans leierleraar by NGK Garsfontein in Pretoria. In sy wese is hy ‘n herder wat intens belangstel in mense se lewensreis saam met God hier op aarde. Hierin wil hy fasiliteer en inspireer met die gawes wat aan hom gegee is.

Hy het in verskeie gemeentes gedien, onder meer SA Gemeente Londen. Daar het hy ‘n groot rol gespeel in die pastorale begeleiding van ontwortelde Suid-Afrikaners in die buiteland. Hy was bevoorreg om teologies by die voete  te sit van leermeesters soos Ferdinand Deist en Wentzel van Huyssteen, en musikaal onder die hande van Henk Temmingh. Hy het by Hennie Pieterse gepromoveer oor die tema van die gawes wat God aan gelowiges gee (charismata).

Hy is getroud met Elfriede met 4 kinders (skoonseuns ingesluit):  Cobus en Charise – Charl en Lenke. Sy kleinkinders lê vir hom na aan die hart: Chazé, Yuzelle, Janco en Kian. Gavin is lief vir die lewe en geniet die mooi dinge in ons en om ons. Op die kontemplatiewe pad het hy al wonderlike ontdekkings gemaak oor sy eie reis met God. Hy wil steeds ander meehelp met hulle reis. Hy is beskikbaar om te begelei in Afrikaans of Engels in die Pretoria omgewing.

Eposadres:  gavin@nggars.org.za

Sel nr:  0820604905

 

Marguerite Kruger het ‘n passie vir persoonlike spirituele groei en wil graag ‘n pad stap as begeleier saam met enigiemand wat ‘n behoefte het om saam te groei op hierdie reis na ‘n dieper bewussyn van onsself en die misterie van die Alomteenwoordige Drie-eenheid, ons Here. Sy bestuur haar gastehuis in Eastwood Pretoria waar sy woon en ook haar beroep as gekwalifiseerde lewensafrigter en spirituele begeleier beoefen.

Sy glo in ‘n gesonde liggaam wat ‘n gesonde gees huisves en beoefen graag sport en geniet dit ook as toeskouer.

Sy het die kursus in spirituele begeleiding in 2018 voltooi en kan in beide Engels en Afrikaans begelei.

Sy is ook beskikbaar om na kliënte te ry binne ‘n 10km radius indien nodig.

Eposadres: resultscoach@fernivy.co.za

Selnr: 0833773109

SKYPE : marguerite500

 

Banie Lundie het ‘n passie vir God, mense en die lewe. Spirituele begeleiding is een van die opwindendste en kragtigste maniere waarop die Here sy lewe geraak het en daarom wil hy graag hê dat ander dit ook ervaar. Banie is beskikbaar in Pretoria by die NG Ooskerk om begeleiding te doen vir reisgenote.

Sy kontakbesonderhede: 071 360 2282  en banie@afri-infra.com

Johan Nickols is ‘n oopkop, Afrikaanssprekende man wat die mooi dinge in die lewe waardeer en het ‘n passie om ‘n genesende verskil in gewone mense se lewens te maak. Sy lewensleuse is: “Leef Bewustelik!” en hy vind dit hartseer dat soveel mense doodgaan voordat hulle werklik die lewe gelèèf het!

Na die voltooiing van sy teologiese opleiding aan die Universiteit van Pretoria in 2001 en 17 jaar in die bediening, ontdek hy die kosbaarheid en diepte van “stilwees”. Hy bekwaam hom as Spirituele Begeleier en tydens sy opleiding kruis sy pad met die wonder van Multi-Level Neuro-Processing (MLNPTM) en die moontlikhede wat dit vir begeleiding inhou.  Begeleiding beteken vir hom “om die mens te word wat jy bedoel is om te wees!”

Hy spesialiseer ook in die prosessering van Trauma, Angs en alle vorme van Verslawing. Hy is by die Raad vir Pastorale en Spirituele Beraders (CPSC) geregistreer. Hy werk vanuit sy spreekkamer in Springs op die Oos-Rand en kan by johan@silentia.co.za of 082 576 5720 gekontak word.

Besoek die webwerf by http://www.silentia.co.za vir meer inligting.

Nicola van Zijl het in April 2017 die Kursus in Spirituele Begeleiding olv Willem Nicol voltooi. Sy is passievol oor ‘n holistiese benadering tot spiritualiteit en ‘n simplistiese ingesteldheid tot die lewe. Sy is weens haar eie lewensreis tot by vergifnis en genesing van mening dat ons fisiese liggaam, wat dikwels oorgesien word as geestelike entiteit, ‘n onskatbare bron van wysheid en insig inhou vir die persoon wat geestelik wil groei. Sy glo in die konneksie met ons hart, en die rol van verwondering, stilte, die natuur en simbole as rigtingwysers en aanmoediging op ons pad na transformasie. Sy wil mense uitnooi om anders na die lewe te kyk en God op ‘n nuwe manier daarin raak te sien en te ervaar. Die begeleide se eie pad met en ervaring van God bepaal en lei egter altyd die gesprek.  

Nicola geniet musiek, lees en kreatiewe skryf as deel van kontemplasie. Sy het verder die Reik-na-Herstel kursus deurloop en het vir ‘n tyd lank as vrywilliger hospitaalbesoeke gedoen. Sy voltooi ook die kursus in Neuro-geïntegreerde Beweging van BrainGym SA en is van 2015 af betrokke by die Viam Dei gemeenskap van Ooskerk, Pretoria.

Nicola woon in Centurion. Sy is getroud met Willem, het drie volwasse kinders, drie skoonseuns en vier kleinkinders. Sy is van Maandae tot Donderdae beskikbaar vir begeleiding in ‘n veilige ruimte by haar huis, in Afrikaans of Engels, vir inwoners van Pretoria en Midrand omgewing.

Haar kontakbesonderhede is selnommer 082 468 9863 of stuur ‘n e-posboodskap na nicola@marzannic.co.za

Elise Klut se passie is om saam met mense te reis op hul lewenspad. Om mense te bemagtig om voluit te leef, in die teenwoordigheid van die Here. Elise is leraar by Melville Kruisgemeente in Johannesburg, en doen Spirituele Begeleiding in Afrikaans en Engels.

Sy kan gekontak word by 0824582014 en ook by Benelise@gmail.com.

Marit Greenwood lives with her husband in Pretoria. She qualified as a Spiritual Director in 2021. Her perspective is that Spiritual Direction is a process (which can take some time) whereby together director and directee discern God’s movement in the directee’s life.  It therefore stands distinct from coaching, therapy, or advice-giving.

Should you wish to further explore receiving Spiritual Direction (in either English or Afrikaans), she can be contacted via email at feather@non-zero-sum.net

Elmarie Smit vind haar energie uit mense se stories met hulleself, met God en met emosionele groei op beide terreine. Sy is tans ‘n terapeut in die Pierre van Ryneveld omgewing en fokus op verhoudings, rou-en trauma begeleiding en persoonlike groei. Sy het die kursus in Spirituele Begeleiding in Maart 2021 voltooi en kan in beide Afrikaans en Engels begeleiding doen.

Haar kontakbesonderhede is: 072 238 0549 en elmarievnwk@gmail.com

Frikkie Labuschagne se lewe bly oop vir God se misterieuse besig wees met elkeen van ons.  Spirituele begeleiding help met die ontwikkeling van vaardighede om jou unieke lewensreis op ’n dieper vlak te ontgin: wie is ek regtig en waar is God nou in my lewe?  Frikkie kan naby jou wees en saam met jou wag op betekenisvolle en helende oomblikke. Frikkie is ook bereid om in ’n een-tot-een retreat omgewing saam met jou te reis en aan jou geestelike groei te help ontwikkel.  Sy een besondere kenmerk is deernis met ander mense in ’n ruimte waar God se liefde ons beide vashou. Hy het die kursus in Spirituele Begeleiding in 2021 onder Willem Nicol voltooi. Hy het ook vaardighede (TIR) om met traumatiese insidente te handel.

Beskikbaar: Pretoria en via digitale platvorms (Zoom/Teams)

Kontaknommer: 0828736557 en E-posadres: Frikkie@nhk.co.za

Begeleiding kan in Afrikaans en Engels aangebied word.

 

Inge Brandt-Shahia has walked hand in hand with God as her Anchor and Guide through the many ups and downs of life. She invites you to do this too.

Retired, Inge is available via WhatsApp for an appointment in Pretoria or   Somerset West. Afrikaans werk goed, und sie spricht auch Deutsch.

Contact: 0833064389

 

Erna Botha het ‘n brandende begeerte om God se grenslose en allesomvattende liefde en sagte deernis met mense te deel.  Sy glo en ervaar dat “in Him we live and move and have our being”.  Sy is meer as 35 jaar werksaam en tans ‘n projekbestuurder in die finansiële sektor.  Haar fokus is veral op die spirituele belewenis tydens die latere jare van ‘n mens se lewenspad. Sy beskik oor ‘n nagraadse Sielkunde kwalifikasie en het die 2021 Spirituele Begeleidingskursus onder leiding van Willem Nicol voltooi.  Erna is woonagtig in Menlo Park en kan in beide Engels en Afrikaans begelei. Haar kontakbesonderhede: 083 555 0944 en ebotha11@gmail.com

 

Ansu Hollenbach se passie tot diensbaarheid, haar opregte deernis met mense en hul binnewêreld, tesame met haar geloof en vertroue in God se genesende krag, het gelei dat sy die kursus in Spirituele Begeleiding in 2021 voltooi.

Ansu is ‘n velsorgterapeut en bedryf ‘n salon in Drie Riviere, Vereeniging. Sy doen begeleiding deeltyds en nooi jou uit om die geestelike reis van selfontdekking en groei aan te pak en bewus te word van God se teenwoordigheid in alle omstandighede.

Ansu’s first language is Afrikaans, but she is comfortable to do Spiritual Direction in English as well.

She is available to do Spiritual Direction in the Vaal Triangle as well as online.

She is looking forward to hearing from you and may be contacted on mobile 082 213 3805 (private); 082 319 1284 (reception) or email ashollenbach@gmail.com