Kursusse

Kursus OOP VIR DIE OOMBLIK

Dit handel oor teenwoordig-wees in die oomblik met as basis die teenwoordigheid van die Here.

Vanjaar word dit in korter formaat aangebied met 6 weeklikse byeenkomste en met die klem op die praktiese inoefening in teenwoordigheid. Aanbieder: Willem Nicol.

Byeenkomste: 5 Donderdagaande van 19:00 tot 20:30. Datums: 9, 16, 23, 30 Mei en 13 Junie. Plek: Stellastraatgemeente se kapel. Een Saterdagoggend, 11 Mei, van 07:00 tot 12:00 in Moreleta Kloof Natuurreservaat (waar Rademeyer-restaurant ook is).

Meer inligting en inskrywings: Stuur ‘n epos aan wnicol@mweb.co.za met jou naam en kontakbesonderhede.

Koste: R400 betaalbaar in rekening van Sentrum vir Spiritualiteit. Rekeningbesonderhede: NG RING, ABSA, 9328323743

Merk die betaling soos volg: teenwoordigheid, van, noemnaam.