Kursusse

Kursus OOP VIR DIE OOMBLIK

Dit handel oor teenwoordig-wees in die oomblik met as basis die teenwoordigheid van die Here.

Vanjaar word dit in korter formaat aangebied met 6 weeklikse byeenkomste en met die klem op die praktiese inoefening in teenwoordigheid. Aanbieder: Willem Nicol.

Byeenkomste: 5 Donderdagaande van 19:00 tot 20:30. Datums: 9, 16, 23, 30 Mei en 13 Junie. Plek: Stellastraatgemeente se kapel. Een Saterdagoggend, 11 Mei, van 07:00 tot 12:00 in Moreleta Kloof Natuurreservaat (waar Rademeyer-restaurant ook is).

Meer inligting en inskrywings: Stuur ‘n epos aan wnicol@mweb.co.za met jou naam en kontakbesonderhede.

Koste: R400 betaalbaar in rekening van Sentrum vir Spiritualiteit. Rekeningbesonderhede: NG RING, ABSA, 9328323743

Merk die betaling soos volg: teenwoordigheid, van, noemnaam.

ENNEAGRAM KURSUSSE

  1. BEKENDSTELLING AAN DIE NARRATIEWE ENNEAGRAM: 7 – 8 September 2019

Die Enneagram leer dat daar nege verskilende persoonlikheidstipes is en dat ons na een neig en dit aanneem ten einde die lewe hanteer en veilig te voel.

Die doel van hierdie 2-dag Enneagramwerkswinkel is om die kursusganger ‘n oorsig van die nege verskillende persoonlikheidsstyle te gee en ook aan elkeen die geleentheid te stel om sy/haar eie dominante persoonlikheidstipe te ontdek en te verken. Dit sal help om nie net die self beter te verstaan nie, maar dit sal ook help om belangrike persone in elkeen se lewe, wat nie noodwendig van dieselfde persoonlikheidtipe is nie, beter te verstaan.
Die Enneagram is nie daar om die persoonlikheid te verander nie, maar eerder om die beperkinge van ons aangeleerde persoonlikheid los te maak. Die uitdaging is om onsself te sien en te aanvaar met gawes aan die een en swakhede aan die anderkant. Die Enneagram is bedoel as ‘n instrument waardeur groei en beweging kan plaasvind, want hoe meer groei en beweging daar is, hoe meer selfaanvaarding sal daar wees. Hoe meer selfaanvaarding daar is, hoe minder onbeweeglik is die persoonlikheid en hoe meer kan God se gawes deur ons vloei.
Johannes Calvyn het gesê: “Geen kennis van self is geen kennis van God.” Ons werk vanaf die uitgangspunt dat indien ek ‘n dieper verhouding met die mense rondom my en met God wil hê, hierdie reistog by myself moet begin.
Hierdie werkswinkel is geskik vir enigeen met ‘n begeerte om hulself beter te verstaan. Dit is ook is ‘n wonderlike hulpmiddel vir mense in die beradingsberoep, predikante, sielkundiges, maatskaplike werkers, spirituele begeleiers en lewensbegeleiers.
Predikant ontvang 12 VBO punte (Excelsus: B90295)
Waar: Cricklewood Manor Boutique Hotel, Waterkloof, Pretoria
Tyd: Saterdag 9h00 – 18h00 en Sondag 9h00 – 18h00
Koste: R4000.00. Sluit kursusmateriaal, middagetes en koffie/tee/verversings in.

“Early-bird-special” (tot 31 Julie 2019): R3500.00

Fasiliteerder: Suzette Fischer, Verteenwoordiger vir ‘Die Narratiewe Enneagram’ skool in SA
www.enneagramsa.co.za www.enneagramworldwide.com
Vir meer inligting: suzette@enneagramsa.co.za

2. ENNEAGRAM PROFESSIONELE OPLEIDINGS PROGRAM: 3 INSTINKTE EN 27 SUBTIPES
Hierdie kursus vorm deel van die Enneagram Professionele Opleiding Program, maar dit kan ook deur enigeen bygewoon word wat meer omtrent die Enneagram wil leer. Waar ons met die Enneagram geleer het dat daar 9 verskillende persoonlikheidstipes is, leer ons verder van 3 instinkte wat belangrik is vir oorlewing. Met elk van die 9 Enneagram Tipes is daar met ander woorde 3 onderafdelings wat dit dan 27 Subtipes maak.
Die 3 instinkte word Self-Preservering (SP), Sosiaal (SO)en Een-tot-Een (SX) genoem. In ons kindertyd het twee van hierdie instinkte ‘seergekry’. Sonder dat ons hiervan bewus is begin ons die een instink nastreef, die ander een onderdruk en die 3de instink is al een wat min of meer normaal funksioneer. Konflik gebeur nie as gevolg van verskillende Enneagram Tipes nie, maar as gevolg van hierdie instinkte wat van mekaar verskil.

Die 27 subtipes gee ons ‘n dieper insig oor hoe ons ons lewe ingerig het, keuses wat ons maak en hoe dit ‘n effek het op ons verhoudings met die mense rondom ons en ons verhouding met God. Dit help ons kyk na die twee instinkte wat ongebalanseerd is en dit gee duidelike riglyne vir groei. Baie keer help dit mense wat onseker van hulle Enneagram Tipe is, om hulle regte Tipe te vind.
Predikante ontvang VBO punt
Waar: Cricklewood Manor Boutique Hotel, Waterkloof, Pretoria
Wanneer: 23 – 25 Augustus 2019
Koste: R9500.00. Sluit kursusmateriaal, middagetes en koffie/tee/verversings in.

“Early-bird-special” (verleng tot 20 Julie 2019): R8500.00

Fasiliteerder: Suzette Fischer, Verteenwoordiger vir ‘Die Narratiewe Enneagram’ in SA
www.enneagramsa.co.za www.enneagramworldwide.com
Vir meer inligting: suzette@enneagramsa.co.za