Sentrum

Wat is die Sentrum vir Spiritualiteit?

Sedert die jaar 2000 het daar in enkele gemeentes van die NG Kerk in die ou Ooste van Pretoria aksies ontwikkel wat daarop gerig was om Skrifmeditasie en kontemplatiewe gebed te bevorder. Sedert 2002 het drie van die gemeentes begin saamwerk en ’n kommissie gevorm wat toe ook ’n Kommissie van die Ring van Suidoos-Pretoria geword het. Die Kommissie het die naam Sentrum vir Spiritualiteit gekry.

Die doel van die Sentrum is om die meditatiewe kant van gelowiges se spiritualiteit te bevorder. Die uitgangspunt is nie dat dié kant belangriker as ander kante van spiritualiteit is nie, maar dat dit ’n kant is waaraan sommige gelowiges tans ’n groeiende behoefte het, asook ’n kant wat verwaarloos geraak het. Die meditatiewe benadering tot spiritualiteit help gelowiges om die aktiewe aanwesigheid van die Here eerstehands te ervaar. Niemand sê jou hoe jy die betrokke Bybelgedeelte of stilte of wat ook al moet ervaar nie, maar jy beleef self hoe die Here vir jou daarin is. Dit gaan oor wat in jou eie bewussyn gebeur, en daarom het hierdie benadering gewoonlik ’n sterk invloed op jou bewussyn deur jou gewone dae.

Dit is ’n lang pad waarop ’n mens gewoonlik geleidelik vorder. Die Sentrum doen dinge wat mense kan help. Daar is weekliks Adoramusdienste by die Gemeentes te Stellastraat,  Andrew Murray en Universiteitsoord  wat ’n toegang bied. Daar is jaarliks basiese werkwinkels oor hoe om Skrifmeditasie en kontemplatiewe gebed aan te leer. Daar is Skrifmeditasie-geleenthede, begeleide meditasie, stilwordgeleenthede, retreats, spirituele begeleiding en van daar af verskeie deure na die wye wêreld van die kontemplatiewe lewe.

Meer inligting?

Willem Nicol: wnicol@mweb.co.za.

ADRESLYS
Alles word weer nader aan die tyd van elke geleentheid weer aan die Sentrum se adreslys bemark. Stuur gerus name en eposadresse van mense wat sal belang stel aan marita.roos@netactive.co.za